Webdesign: Jan Audý

Pro dárceStaňte se dárcem…

  • díky Vám budeme moci naplňovat naše poslání,
  • finanční dar sníží základ daně z příjmu fyzických i právnických osob,
  • věnujete peníze pro podporu dobré věci.

Finanční dary:

  • můžete zasílat na bankovní účet č. 1817850389/0800, Česká spořitelna, a.s., pob. Zlaté Hory, nám. Svobody 10 nebo věnovat v hotovosti na uvedených kontaktech,
  • mohou být určeny na Vámi vymezený účel naší činnosti,
  • na finanční dary Vám vystavíme potvrzení o přijetí daru nebo darovací smlouvu.

Daňové zvýhodnění:

  • fyzické osoby si jako odčitatelnou položku od základu daně z příjmu mohou dle zákona uplatnit celkovou hodnotu darů poskytnutou v kalendářním roce, která je větší než 2% základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1 000 Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 10% hodnoty základu daně,
  • právnické osoby mají nárok na odčitatelnou položku od základu daně, pokud hodnota daru bude činit alespoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 5% základu daně. Dar právnické osoby je nutno doložit darovací smlouvou.