Webdesign: Jan Audý

O nadačním fonduZlatohorský nadační fond vznikl dne 21.11.2007 zápisem do nadačního rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl N, vložka č. 275.

Naše poslání:

  • podporovat aktivity právnických a fyzických osob, zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit sportovního, kulturního, zdravotně - sociálního a vzdělávacího charakteru obyvatelům a návštěvníkům města Zlaté Hory a nejbližšího okolí.

Naše cíle:

  • podílet se na rozvoji kulturního a sportovního života ve Zlatých Horách,
  • podporovat rozvoj volnočasových aktivit zlatohorských dětí a mládeže,
  • podporovat vznik a rozvoj vzdělávacích projektů určených nejen zlatohorským dětem, ale také dospělým,
  • poskytovat finanční podporu těm, kteří se bez vlastního zavinění ocitnou v sociální nebo zdravotní tísni,
  • poskytovat nadační příspěvky tam, kde je jich potřeba a kde budou smysluplně využity.

Naše aktivity:

  • podpora žadatelů formou nadačních příspěvků,
  • pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí, jejichž výtěžek bude určen na dosahování našeho poslání a cílů.