Webdesign: Jan Audý

Pro žadateleNadační příspěvky jsou poskytovány účelově dle Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku.

Podporované aktivity:

  • kulturní a společenské projekty,
  • sportovní projekty,
  • vzdělávací projekty,
  • sociálně - zdravotní projekty a potřeby týkající se a určené obyvatelům a návštěvníkům Zlatých Hor.

Podporovaní žadatelé

  • fyzické osoby,
  • právnické osoby, týká-li se a je-li jejich projekt nebo aktivita určená obyvatelům a návštěvníkům Zlatých Hor.

Jak získat nadační příspěvek:

  • zasláním písemné žádosti spolu s popisem záměru (aktivity, projektu) a rozpočtem na adresu uvedenou v Kontaktech,
  • sledujte naše internetové stránky, na kterých budeme zveřejňovat výzvy k předkládání projektů